ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ” ณ หอประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีเทพ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 15 times, 1 visits today)