ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสตรีฯ ต.ศรีเทพ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางสาวณัฐพร พุทธวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศรีเทพ ณ ที่ทำการกำนันตำบลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 10 times, 1 visits today)