ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสตรีฯ ต.คลองกระจัง

นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองกระจัง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 11 times, 1 visits today)