ร่วมกิจกรรม “มหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์”ภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์คูณสุข 2020”

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมกิจกรรม “มหกรรมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนคนเพชรบูรณ์”ภายใต้โครงการ “เพชรบูรณ์คูณสุข 2020” เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรลุเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ โดยมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 21 times, 1 visits today)