ร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมช่องทางการเกษตรปลอดภัยสู่ตลาด 4 ร. และ จัดแสดงผลการพัฒนาเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

(Visited 24 times, 1 visits today)