อบรมโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ พัฒนาจิตเพื่อสดุดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีเทพ ร่วมอบรมโครงการรวมพลังสตรีเพชรบูรณ์ พัฒนาจิตเพื่อสดุดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 21 times, 1 visits today)