ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนุจรีย์ฟาร์ม ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจใน “โคก หนอง นา โมเดล” และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธิเปิด

(Visited 23 times, 1 visits today)