สพอ.ศรีเทพ ร่วมกิจกรรมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

(Visited 22 times, 1 visits today)