โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”วันที่3 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ณ พื้นที่ต้นแบบบ้านนายชยกร มูลบุญ หมู่ที่5 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 38 times, 1 visits today)