Kick off ปลูกผัก เฟส 2 บ้านนายอำเภอ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. ร่วมเตรียมสถานที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักนายอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 25 times, 1 visits today)