โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge- based OTOP)

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางจิราพรรณ ยาณวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)