คลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund Team) บ้านซับเพิก

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายกรันย์ภพ สุขสันต์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน(Move for fund Team) เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีการบริหารกองทุนที่ดี บริหารหนี้ที่ดี และ บริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หมู่6 บ้านซับเพิก ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 5 times, 1 visits today)