คลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund Team) บ้านคลองกระจัง

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน(Move for fund Team) เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีการบริหารกองทุนที่ดี บริหารหนี้ที่ดี และ บริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หมู่1 บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 4 times, 1 visits today)