กิจกรรมส่งมอบวัสดุโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ไตรมาส 3-4 บ้านมอดินแดง และ บ้านวังด่าน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางธนพร ศรีบุญเรื [...]

อ่านต่อ