สพอ.ศรีเทพประชุมคณะกรรมการกองทุนชุมชน

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา09.00 น.นายอำพร คณเกณฑ์ นว.พช.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนในอำเภอศรีเทพ จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการจัดการกองทุนชุมชน ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 61 ในการนี้ได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

(Visited 50 times, 1 visits today)