สพอ.ศรีเทพติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพ ม.2 ต.โคกสะอาด

28/ธ.ค./60 นางอรทัย จันทร์ผ่อง หน.ฝ.อำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกลุ่มสัมมาชีพขนมทองม้วน ม.2 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ

(Visited 56 times, 1 visits today)