โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสารสนเทศฯ เพชรบูรณ์

26 ธ.ค.60 นางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายสู่การปฎิบัติ

(Visited 36 times, 1 visits today)