สพอ.ศรีเทพเข้ารับการอบรมขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนฯ

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นว.พช.ปฏิบัติการ สพอ.ศรีเทพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองฯ และ จนท.ทุกอำเภอ โดยมีนายธงชัย บุตรนุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 31 times, 1 visits today)