อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อ.ศรีเทพ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพ ร่วมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคำบล/เทศบาล และอาสาผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีนายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอศรีเทพให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ

(Visited 47 times, 1 visits today)