สพอ. ศรีเทพ ติวเข้มประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์

22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 23 คน เพื่อให้สามารถนำระบบสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 25 times, 1 visits today)