สพอ.ศรีเทพร่วมอบรมการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น. นางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมาย นายทรงพล อยู่คงและนายอำพร คณเกณฑ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ณ ห้องไพลิน โรงแรมบูรพา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

(Visited 36 times, 1 visits today)