สพอ.ศรีเทพร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อ.ศรีเทพ

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางอรทัย จันทร์ผ่อง หน.ฝ.อำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยจนท.พัฒนาชุมชน อำเภอศรีเทพ ร่วมเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน ๘๒ ราย ประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าจำนวน ๑,๑๒๒ คน มียอดจำหน่ายจำนวน ๑๖๔,๐๐๐บาท โดยมีผู้สนับสนุนกิจกรรมดังนี้
๑ ชมรมกำนัน-ผญบ.อำเภอศรีเทพสนับสนุนดนตรีเพื่ิอชีวิต ,๒ ชมรมกำนัน-ผญบ.ตำบลศรีเทพสนับสนุนแดนซ์เซอร์สาวสวย,๓ โรงงานไทยรุ่งเรืองสนับสนุนน้ำตาลตราลิน จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม,๔ ธกส.อำเภอศรีเทพสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน ๑๘๐ ขวด, ๕ เครือข่ายโอทอป อ.ศรีเทพ สนับสนุนหมอน-เครื่องนอนจำนวน๒,๐๐๐บาท๖ เครือข่ายกข.คจ.อ.ศรีเทพสนับสนันของรางวัลเพื่อส่งเสริมการขายจำนวน๕,๐๐๐บาท และได้รับเกียรติจากนายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอศรีเทพเป็นประธานเปิด ณ ตลาดนัดเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ต.ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 95 times, 1 visits today)