สพอ.ศรีเทพร่วมเปิดตลาดประชารัฐของอบต.ประดู่งาม

เมื่อวันที่ 6/12/60 เวลา 16.00 น. นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ นว.พช.ปฏิบัติการ และ นายอำพร คณเกณฑ์ นว.พช.ปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม โดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียน จำนวน 20 ร้านเข้าร่วมเพื่อจำหน่ายสินค้า ผลผลิต

(Visited 95 times, 1 visits today)