สพอ.ศรีเทพร่วมมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น.นางอรทัย จันทร์ผ่อง หน.ฝ.อำนวยการ สพจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีเทพร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ “บ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาด จ.พช. ให้กับนายลวน ชื่นชอบ ราษฎร ม.1 ต.คลองกระจังโดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.พช.เป็นประธาน นายกเหล่ากาชาด จ.พช. นอ.ศรีเทพ หน.ส่วนราชการผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 78 ม.1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ

(Visited 51 times, 1 visits today)