สพอ.ศรีเทพร่วมประเมินคัดเลือก ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และ อปท.สนับสนุน ดีเด่นใน การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายธงชัย ไชยวงศ์น้อย หน.กลุ [...]

อ่านต่อ