นางสาวลัดดา มมตะขบ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีเทพ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์