พช.ศรีธาตุ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น นายไพทูรย์ สีลาโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ พร้อมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าไร่ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 111 times, 1 visits today)