พช.ศรีธาตุ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563 การนี้ นายพัฒนา โพธิ์บอน พัฒนาการอำเภอศรีธาตุ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 76 times, 1 visits today)