โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และการจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2563 พร้อมนี้ได้คัดเลือกกองทุนฯ ที่จะรับเงินสมทบจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอศรีธาตุ จำนวน 5 กองทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมศรีธาตุพยานรัก ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ

(Visited 30 times, 1 visits today)