สรุปหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน (VLD) และสารสนเทศตำบลต้นแบบ (TLD) อำเภอศรีสงคราม ปี 2562

เข้าชม 58 ครั้ง

สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (TLD)
สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตำบลนาคำ

หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน (VLD)

1. บ้านยางงอย ม.3 ตำบลศรีสงคราม

2. บ้านดอนสมอ ม.1 ตำบลท่าบ่อสงคราม

3. บ้านโพนก่อ ม.6 ตำบลนาคำ 

4. บ้านศรีเวินชัย ม.6 ตำบลสามผง

5. บ้านนาเดื่อ ม.1 ตำบลนาเดื่อ

(Visited 58 times, 1 visits today)