ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ปี 2562 (ระดับอำเภอ)

เข้าชม 30 ครั้ง

สรุปผลการรายงานข้อมูล กชช.2ค. ระดับอำเภอ ประจำปี 2562 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยโปรแกรม Power BI

 
(Visited 30 times, 1 visits today)