ทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอศรีสงคราม

เข้าชม 77 ครั้ง

ทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ชื่อกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ปีที่จัดตั้ง จำนวนสมาชิก (ราย)
สามัญ วิสามัญ กิตติมศักดิ์
บ้านจอมศรี 7 นาเดื่อ ศรีสงคราม 2555 88
บ้านแค (ssg) 2 สามผง ศรีสงคราม 2536 489 37 3
บ้านดงน้อย 5 สามผง ศรีสงคราม 2556 60
บ้านสามผง 10 สามผง ศรีสงคราม 2556 47
บ้านไทยสบาย (ssg) 11 สามผง ศรีสงคราม 2545 188
บ้านอ้วน 4 หาดแพง ศรีสงคราม 2542 152
บ้านหาดแพง 5 หาดแพง ศรีสงคราม 2556 57
บ้านอ้วน 7 หาดแพง ศรีสงคราม 2545 61
บ้านยางงอย 3 ศรีสงคราม ศรีสงคราม 2529 423
บ้านยางงอย 10 ศรีสงคราม ศรีสงคราม 2548 300
บ้านดอนสมอ 1 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม 2556 107
บ้านดอนมะจ่าง 2 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม 2528 240
บ้านนาจาน 9 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม 2556 73
บ้านนาหนองยาว 7 บ้านข่า ศรีสงคราม 2551 57
โพนขาว 3 โพนสว่าง ศรีสงคราม 2556 97
บ้านเหล่า 4 นาคำ ศรีสงคราม 2538 210 1
บ้านโพนก่อ 6 นาคำ ศรีสงคราม 2556 188 1
บ้านโนนรัง 8 นาคำ ศรีสงคราม 2545 27
บ้านโพนงาม 1 นาคำ ศรีสงคราม 2560 62
(Visited 77 times, 1 visits today)