พช.ศรีสงคราม ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)