ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม
ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2 ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม  48150  เบอร์โทรศัพท์ 0 4259 9267
อีเมล์ Sri_4808@hotmail.com
       Srisongkhram480819@gmail.com

Fackbook : สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีสงคราม

(Visited 640 times, 1 visits today)