ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พช.ศรีสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนาชุม หมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

เข้าชม 1 ครั้ง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พช.ศรีสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนาชุม หมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลนาเดื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

>วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ร่วมกับปลัดอำเภอ เกษตรตำบล ผู้บริหาร อบต.นาเดื่อ กำนันตำบลนาเดื่อ ประธาน กพสต.นาเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาบ้านนาชุม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปล่อยปล่อยปลานิล จำนวน 500 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ปลาในห้วยทิดคะ และปลูกต้นไม้ในเขตป่าชุมชน จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นประดู่ ต้นหว้า ต้นไผ่ซาง ต้นยูคาลิปตัส

>บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 240 ไร่ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และสร้างพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยร่วมกันใช้ประโยชน์และดูแล ด้วยการปลูกป่าทดแทนในวาระสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันสำคัญทางศาสนา โดยขับเคลื่อนร่วมกันทั้งชุมชน สร้างวัฒนธรรมหมู่บ้านรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
#ศรีสงคราม_เมืองปลา
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
#ChangeForGood
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)