พช.ศรีสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการ “ลงแขก ลงแรงสามัคคี” ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนม “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.ศรีสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการ “ลงแขก ลงแรงสามัคคี” ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนม “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านหนองผือ หมู่ 11 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นายอนวัช นาจรูญ ปลัดอำเภอ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จากบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 หมู่ 11 และ หมู่ 13 ตำบลบ้านเอื้อง “ลงแขก ลงแรงสามัคคี” ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนม “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” รายครัวเรือน นางอรพิน อินทริง บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากสำนักงานกาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 20,000 บาท ในการนี้ หจก.บัญชาศรีสงครามก่อสร้าง ได้สนับสนุนหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด คิดเป็นมูลค่า จำนวน ๓,๘๔๐ บาท

>ในการนี้นางมลิวัลย์ ปูคะธรรม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) พร้อมด้วยนางสาววิภาดา ชาลีเอ่น นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสนับสนุนเครื่องดื่มแก่ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ที่ร่วม “ลงแขก ลงแรงสามัคคี” ในครั้งนี้

>อำเภอศรีสงคราม มีครัวเรือนยากจนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดนครพนม จำนวน 23 ครัวเรือน ในพื้นที่ 5 ตำบล ดังนี้
+ตำบลนาเดื่อ จำนวน 3 ครัวเรือน
+ตำบลบ้านเอื้อง จำนวน 13 ครัวเรือน
+ตำบลสามผง จำนวน 4 ราย
+ตำบลนาคำ จำนวน 2 ราย
+ตำบลหาดแพง จำนวน 1 ราย

-ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
-ศรีสงคราม : เมืองปลา
>Change For Good<
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 8 times, 1 visits today)