🚨พช.ศรีสงคราม : นำเสนอผลการส่งเสริมการทอผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยช่างทออำเภอศรีสงคราม ต่อนายอำเภอศรีสงคราม💰

เข้าชม 7 ครั้ง

🚨พช.ศรีสงคราม : นำเสนอผลการส่งเสริมการทอผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยช่างทออำเภอศรีสงคราม ต่อนายอำเภอศรีสงคราม💰

⏰วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยนางสุภาพร ศรีประทุม พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน OTOP นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม และกระตุ้นให้กลุ่มทอผ้าในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม ทอผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นลายผ้าที่ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงประทานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามเเบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส
🚨 “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ
ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา /
ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love

⏰โดยอำเภอศรีสงคราม ได้ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนโดยได้ส่งเสริมให้ช่างทอผ้าในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม นำลวดลายผ้าพระราชทานแห่งความประทับใจ ไปรังสรรค์ชิ้นงานผ่านเทคนิคการมัดหมี่ผ้าฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย
➡️1) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ 16
➡️2) กลุ่มทอผ้าบ้านดอนสมอ
➡️3) กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนมงคล
➡️4) กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ม.13 ต.บ้านข่า
➡️5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีเวินชัย ม.6,13 ต.สามผง
➡️6) กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านนาหนองยาว
ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มใช้เทคนิคในการมัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าศิริวัณณวรีฯ” ย้อมด้วยคราม และสีธรรมชาติ จากไม้มงคลต่างๆ จนปัจจุบันทุกกลุ่มสามารถทอมือสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืนมัดหมี่ สำหรับการแปรรูปเป็นเครื่องแต่งกาย จำหน่ายในราคา 600 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทเส้นด้ายและเทคนิคการทอ โดยปัจจุบันมีการสั่งทอเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ได้มอบผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กับท่านนายอำเภอศรีสงคราม และประธานกาชาดอำเภอศรีสงคราม เพื่อนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านผู้บริหารทั้งสองท่าน ซึ่งทั้งสองท่านนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นตัวอย่างให้กับส่วนราชการ และชาวศรีสงครามในทุกวาระ หากส่วนราชการ หรือประชาชนทั่วไปสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
🚨ศรีสงคราม : เมืองปลา 🦈
➡️Change For Good ⬅️
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 7 times, 1 visits today)