สพอ.ศรีสงคราม ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน มี.ค.2562

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอศรีสงคราม ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อบูรณาการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น ในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลกองทุนชุมชน (กทบ.) โครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ในการนี้นายทศพร  แก้วดี  พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน  ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม

(Visited 23 times, 1 visits today)