สพอ.ศรีสงคราม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มี.ค.2562

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อชี้แจงการร่วมมือในการทำงานตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข เป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อไป ในการนี้นายทศพร  แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม มอบหมายให้นางทวีสิน  ศิริวงค์ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ชั้น 2

(Visited 12 times, 1 visits today)