สพอ.ศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม (กพสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562

เข้าชม 31 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม (กพสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การเสนอโครงการของบเงินทุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม

(Visited 31 times, 1 visits today)