ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอศรีสงคราม

สารคดีสั้น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
บ้านสามผง หมู่ที่ 9 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เครื่องจักสานบ้านท่าบ่อ (หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

จักสานท่าบ่อ

อุดหนุนสินค้าจักสานกันนะคะ

โพสต์โดย เครื่องจักสานบ้านท่าบ่อ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019

(Visited 668 times, 1 visits today)