นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด