นายสมพร พุ่มช่วย

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอศรีสวัสดิ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์ (081 802 0162)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี

บริการของเรา