สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมคัดเลือก กพสอ.และดำเนินโครงการสตรีไทยใส่ใจในสุขภาพ ทำเจลล้างมือต้านภัย COVID-19

พช.ศรีสัชนาลัย ประชุมคัดเลือก กพสอ.และดำเนินโครงการสตรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมเชิดชูเกียรติผลสำเร็จของการดำเนินงานพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวพัชรอร วงศ์ก [...]
อ่านเพิ่มเติม

สุโขทัย Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”ปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่แปลง CLM โคก หนอง นา พช. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย ประชุม ผอ.ช่างท้องถิ่นกำหนดราคากลาง เดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” อีก 45 แปลง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาล [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมเสริมทัพขจัดความยากจน และ พัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย TPMAP

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจ [...]
อ่านเพิ่มเติม