สำนักงานพัฒนาชุมชนสุโขทัย สานพลัง นพค.33 นักรบสีน้ำเงิน สู่ความสำเร็จ ส่งมอบแปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พช.สุโขทัย สานพลัง นพค.33 นักรบสีน้ำเงิน สู่ความสำเร็จ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รับฟังการประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.ศรีสัชนาลัย : ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการ”โคกหนองนาโมเดล” กิจกรรมที่๕ บูรณาการร่วมพัฒนาที่ระดับตำบล แปลงนายประกิจ ยุรยาตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมที่๕ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯกิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ในพื้นที่ CLM ต.สารจิตร แปลงนางทรรศวรรณ ลิสวน

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมที่๕ แปลงนายพงศกร โสวิทยสกุล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

“เอามื้อสามัคคี สุโขทัยไปด้วยกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำร่องแปลง CLM โคก หนอง นา พช.สุโขทัย

พ่อเมืองสุโขทัย นำทัพ 7 ภาคี “เอามื้อสามัคคี สุโขทัยไปด [...]
อ่านเพิ่มเติม