สำนักงานพัฒนาชุมชนสุโขทัย สานพลัง นพค.33 นักรบสีน้ำเงิน สู่ความสำเร็จ ส่งมอบแปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พช.สุโขทัย สานพลัง นพค.33 นักรบสีน้ำเงิน สู่ความสำเร็จ ส่งมอบแปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย💢💢
(pencil)วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หมอบหมาย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีส่งมอบแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” สุโขทัย โดยมี พันเอกสุรชาติ มุกดาหาร รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบรรชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ส่งมอบ แปลง CLM 15 ไร่ โดยมี นายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กล่าวต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมพิธีส่งมอบแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” สุโขทัย แปลง CLM 15 ไร่ ของนายเงิน ยุรยาตร บ้านโป่งวัว หมู่ที่ 16 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % และได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านศรีสัชนาลัย
(pencil)ในการส่งมอบแปลงในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าพื้นที่นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างอาชีพและเป็นคลังอาหารให้กับชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประชาชนชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยต่อไป
(Visited 39 times, 1 visits today)