“ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ”ประจำปี 2564

สุโขทัย จัดยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ”ประจำปี 2564 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ต้อนรับการเปิดเมือง สนองนโยบายรัฐบาล
✏️วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองลายโบราณ”ประจำปี 2564 โดยมี นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีสัชนาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรสตรีอำเภอศรีสัชนาลัย ทั้งนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

            

✏️  ในการนี้นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวรายงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและของดีของท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะผ้าทอตีนจก ผ้าหมักโคลน เงิน ทอง ลายโบราณ และเครื่องสังคโลก อันเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน และแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของอำเภอศรีสัชนาลัย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ต้อนรับการเปิดเมือง สนองนโยบายรัฐบาล สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

        

✏️โอกาสนี้นางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีสัชนาลัย และเครือข่ายองค์กรสตรี ร่วมประชาสัมพันธ์การแต่งกายผ้าไทยในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งจะส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบ OTOP มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น รวมทั้งจะเป็นการรักษา ต่อยอด อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของผ้าทอไทย ให้คงอยู่ ตลอดไป

 

        

✏️สำหรับการจัดงาน”ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานทั้งสิ้น 5 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้รับชมมากมาย อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบโบราณ ณ วัดช้างล้อม กิจกรรมการจัดแสดงบ้านวิถีไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ในรูปแบบตลาดอาหารโบราณ ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ ตลาดใครใคร่ค้า ค้า การแสดงหมู่บ้าน OTOP นวัติวิถี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ผ้าทอ เครื่องประดับเงิน ทอง ลายโบราณ การแสดงแฟชั่นวิวัฒนาการผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นการจัดในรูปแบบย้อนอดีตทั้งหมด เน้นให้ผู้เข้าชมงานสวมใส่ชุดผ้าไทย เครื่องประดับที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

                   

                   

               

#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#SEPtoSDGs#SDGforAll#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD

 

 

(Visited 128 times, 1 visits today)