ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมที่๕ แปลงนายพงศกร โสวิทยสกุล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ในพื้นที่ CLM ต.บ้านแก่ง แปลงพงศกร โสวิทยสกุล

(Visited 7 times, 1 visits today)