ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯกิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ในพื้นที่ CLM ต.สารจิตร แปลงนางทรรศวรรณ ลิสวน

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ในพื้นที่ CLM ต.สารจิตร แปลง ทรรศวรรณ ลิสวน

(Visited 13 times, 1 visits today)