ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ส.ค. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนา [...]